Tłumaczenia medyczne

Tłumaczenia medyczne wykonywane są zazwyczaj na potrzeby koncernów farmaceutycznych, producentów sprzętu medycznego czy wydawnictw, które publikują swoje prace na rynku medycznym. Tłumaczy się najczęściej ulotki medyczne, oprogramowanie medyczne do obsługi osób chorych, bazy danych z dziedziny medycyny i różnych badań biomedycznych. Zakres tłumaczeń obejmuje również: dokumenty rejestracyjne leków, artykuły naukowe i popularnonaukowe, katalogi sprzętu medycznego, zgłoszenia patentowe, teksty umieszczane na opakowaniach leków oraz materiały szkoleniowe dla pracowników firm medycznych.

kasy fiskalne ceny

Tłumaczenia medyczne to tłumaczenia, które wymagają nie tylko najwyższego poziomu zdolności językowych ale również doskonałej znajomości branży medycznej i poszczególnych jej specjalizacji. Bardzo często w skład zespołu tłumaczącego dany tekst wchodzi lekarz o konkretnej specjalizacji, farmaceuta, biolog czy chemik. Pozwala to na uniknięcie sytuacji, w której tłumaczenie odbiegałoby od istoty tekstu w języku obcym. Jakakolwiek pomyłka mogłaby bardzo niekorzystnie odbić się na zdrowiu pacjentów, dlatego tłumaczenia te są wyjątkowo dokładnie sprawdzane. Ze względu na specyfikę branży, tłumaczenia wykonywane są głównie z języka angielskiego, choć zdarzają się również tłumaczenia z innych, bądź na inne języki.

Odpowiednio przetłumaczone teksty medyczne ułatwiają codzienną pracę lekarzy i personelu medycznego. Dzięki jasnym instrukcjom czy opisom praca z danym lekiem czy urządzeniem zostaje usprawniona, co przekłada się na jakość usług świadczonych przez placówkę medyczną. Sukces tłumaczenia widoczny jest najlepiej wtedy, gdy lekarz, korzystając z instrukcji obsługi danego urządzenia medycznego, od razu będzie potrafił na nim pracować.

Dodaj komentarz