Odpylanie zboza

Razem z wytycznymi dyrektyw UE, obowiązującymi na obszarach państw europejskich już z dłuższego okresu, wszelkie obiekty, które są eksploatowane w warunkach zagrożenia wybuchem, powinny stanowić instalacje przeciwwybuchowe dobre z normami ATEX.

Dyrektywy nakazują stosowanie urządzeń z certyfikatami oraz wyposażanie obiektów w plany odpylające zapewniające optymalni poziom zaufania oraz uniemożliwiające zbieranie się pyłów stwarzających zagrożenie wybuchem.

W praktyce, działanie zgodnie z częściami ATEX, ogranicza się zatem do użycia atestowanych i certyfikowanych organizacji oraz urządzeń i konieczności zainstalowania instalacji odpylających, oczyszczających treść i niwelujących zagrożenia.

Dodatkowe informacje

Odpylanie ATEX „atex dust extraction” – specyfika
Należy dobrać ją do wymogów dużego przedsiębiorstwa. W wysokim uproszczeniu wymogi informacji można sprowadzić do zapewnienia stałego odpylania i usuwania powietrza i powierzchni (np. podłóg) z podnoszących się tam pyłów. Znaczy to propozycja:
– użycia miejscowych odciągów – o ile istnieje to konieczne i pewne odciągi takie należy posadzić w otoczeniu (bezpośredniej bliskości) sprzętów emitujących zanieczyszczenia, czyli na dowód pyły farb lub pyły drewna. Odciągi potrafią stanowić ruchome lub nieruchome, w pracy odpylanie ATEX najczęściej opiera się na ramionach samonośnych, potężnych ssawach i / lub okapach przemysłowych,
– zastosowania odkurzaczy przemysłowych do prawidłowego oczyszczania powierzchni ziem wokół newralgicznych maszyn oraz urządzeń (takimi udogodnieniami są każdego typu obrabiarki), regularne usuwanie kurzów i osadów kładących się na podłodze eliminuje ryzyko powstania ładunków elektrostatycznych, skier i, stanowiących ich bliskim następstwem, pożarów,
– stosowania urządzeń certyfikowanych w systemie ATEX i projektowania instalacji (w ostatnim instalacji odpylających) spełniających wymogi dyrektywy.