Jak wybierać najlepszą formę tłumaczeń ustnych

Tłumaczenia to ta dziedzina, która rozwija się obecnie niezwykle szybko. Na rynku jest coraz więcej zajmujących się tym w bardzo profesjonalny sposób firm i osób. Ze względu na rosnąc zapotrzebowanie na takie usługi, jest ich coraz więcej rodzajów. Tłumaczenia to bowiem nie tylko przepisanie tekstu ale także wiele innych form tłumaczeń. Obecnie dość często osoby posiadające odpowiednie doświadczenie w tym zakresie zatrudniane są na konferencje czy wykłady, gdzie a czasie rzeczywistym tłumaczą wypowiedzi danej osoby lub na przykład pytania do niej i odpowiedzi na nie.
Takie tłumaczenia ustne także jednak mogą być wykonywane na kilka sposobów, dlatego też wyróżnia się kilka ich rodzajów. Jednym z nich są na przykład tłumaczenia konsekutywne. Jest to ten rodzaj, w którym tłumacz tekst wypowiada po zakończonej czyjejś wypowiedzi. Podczas niej sporządza często sobie notatki, aby móc jak najwierniej przekazać to, co dana osoba powiedziała. Niewielkim minusem tego typu tłumaczeń jest przede wszystkim to, że spotkanie w którym stosowana jest taka forma tłumaczeń zazwyczaj trwa znacznie dłużej, gdyż potrzeby jest po każdej wypowiedzi dodatkowy czas na wypowiedź tłumacza.
Ponieważ nie jest tak, iż mówca po dwóch czy trzech zdaniach robi przerwę, w tej formie tłumaczenia najważniejsze jest to, aby przekazać najbardziej istotne informacje. Dlatego nie każde słowo jest dokładnie tłumaczone, raczej rolą tłumacza jest wydobycie sensu wypowiedzi i jego przedstawienie. Jednakże w sytuacjach takich jak na przykład spotkania z gwiazdami tego typu tłumaczenia najlepiej się sprawdzają, dlatego też bardzo często są wykorzystywane. Jeżeli padają pytania do mówcy, to także są one tłumaczone mu dopiero po jego zakończeniu. Podobnie wygląda sytuacja z odpowiedzią na takie pytanie.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl

Dodaj komentarz